Kontaktsporing

Spinner

 
 
 
 
Brinno Team Healt Defenders logo
Brinno time lapse camera

Nytt utstyr for smittebegrensning

Brinno kameraer med tidsforkortelse gjør langtidsfilmer om til korte klipp som enkelt kan brukes til overvåking og sporing i nødsituasjoner. Brinno er designet og laget i taiwan og er et nytt medlem i din innsatsstyrke mot epidemier.
Forsikre deg om at du overholder lokale regler angående kameraovervåking før du installerer Brinno defender på et offentlig område!

Beskyttelse på utsatte steder

Identifiser de som har vært nær den smittede ved hjelp av tidsforkortet video.
Store fellesområder som campuser, lobbyer og butikker kan skape problemer når det gjelder å spore og hindre smitte. Brinnos kameraer med tidsforkortelse kan enkelt installeres på utsatte steder og kan ta opp og overvåke folkestrømmer over lange perioder. Hvis noen blir smittet, kan de lagrede bildene brukes til å spore de som kan ha vært i kontakt med den smittede.
Menymodus: Full meny
Opptaksmodus: Dagtid
Intervall: 10 minutter
HDR på: HDR
Tidsplan: 1. daglig 2. 08.00-18.00 3. man-fre
Flere innstillinger Tidsstempel:
Flere innstillinger Avspilling: 1FPS
step 1

Installering

TLC2020 er et kompakt, batteridrevet kamera som kan installeres overalt. Store områder kan filmes med ett enkelt kamera, takket være synsfelett på 118°.
step 2

Autofilming

Tidsforkortet filming bruker tidsbestemt fotografering i stedet for vedvarende filmopptak. Man kan stille inn tidsintervaller og opptaksplaner slik at man aldri går glipp av et bilde.
step 3

Fotosammendrag

Daglige videofiler kan konverteres til enkeltbilder ved hjelp av Brinno Player. Hvert bilde blir stemplet med klokkeslett og dato.

Q: Kan man risikere å gå glipp av bilder fordi kameraet ikke filmer kontinuerlig?

A: Ifølge helsedepartementets smittevernreguleringer er smitteeksponering definert som en forlenget periode (på over 15 minutter) med ansikt til ansikt kontakt uten passende beskyttelse. Derfor anbefaler vi å bruke en tidsintervall på 5-10 minutter for å effektivt ta opp all langvarig kontakt ansikt til ansikt.
EKSEMPELSTUDIE: FAKULTETET FOR KREATIVT DESIGN PÅ YUNLIN UNIVERSITET FOR VITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTALLERTE ET BRINNO KAMERA MED TIDSFORKORTET VIDEO FOR Å HJELPE MED NAVNEOPPROP OG SPORING AV ELEVER SOM EN DEL AV EN STRATEGI FOR EPIDEMIHINDRING.
 • classroom small

  Skoleadministrering

  Hvorfor: Tett trafikkerte områder, klasserom, trøblete deltakelse og datainnsamling gjør at CCTV ikke passer på alle områder.

  Løsning: Brukes til å spore elever og læreres bevegelser i klasserommene.

 • tech class small

  Små skoler

  (språkskoler, førskoler, musikkskoler, sentre for ekstraundervisning)

  Hvorfor: Konstant bevegelse av studenter og lærere fra ulike bakgrunner. CCTV er ikke passende i mange tilfeller.

  Løsning: Brukes som støtte til navneopprop og identifiserer gruppekontakt.

 • hotel small

  Delte arbeidsplasser

  (kontorer, opplæringssentre, studioer, møterom, konferanser)

  Hvorfor: Mange mennesker kommer og går på delte arbeidsplasser. Å installere CCTV kan skape reaksjoner fra ansatte, og leide plasser kan ha begrensninger i forhold til fysisk installering.

  Løsning: Spor folks bevegelser. Hvis noen blir smittet kan du spore andre som kan være eksponert ved hjelp av dato- og tidsstemplede bilder for lettere sporing.

 • work small

  Offentlige forsamlingsplasser

  (lobbyer, treningsstudioer, samfunnshus, arenaer)

  Hvorfor: Aktivitetssentre kan huse timelange arrangementer, og lobbyer blir hyppig besøkt i lengre perioder, men ingen av dem overvåker besøkende. CCTV kan skape bekymringer om personvern og være økonomisk begrenset.

  Løsning: Dokumenter tilfeller av kontakt mellom besøkende ved ulike samfunnshus og arrangementer.

 • restaurant small

  Små bedrifter

  (kafeer, restauranter, kantiner)

  Hvorfor: Travle bedrifter har mange kunder som kommer og går, vanskeligheter med å holde passende avstand og munnbind som må tas av for å spise og drikke. Bedrifter i leide lokaler har kanskje ikke mulighet til å installere CCTV fordi det krever faste koblinger.

  Løsning: Registrer kunder og spor hvor de var og når de var der.

 • School administration:

  Why:
  High traffic areas, classrooms, troublesome attendance and data collection, and CCTV not suitable in some areas.

  Solution:
  Used to track student and teacher movements in classroom.
 • Small schools

  (language schools, nursery schools, music schools, after-school tutoring centers)
  Why: Constant movement of students and teachers from different backgrounds. CCTV not suitable in many cases.

  Solution: Used as rollcall support and identify situations of group contact.
 • Shared workspaces

  (offices, training centers, studios, meeting rooms, conferences)
  Why: Shared workspaces have a high volume of people coming and going. Installing CCTV cameras may create backlash from employees and rented spaces may have installation limitations in terms of hardwiring.,

  Solution: Track movements of people and if someone becomes infected, identify those who may be affected using date and time stamped images for easy tracking.
 • Community management

  (lobbies, gyms, community centers, arenas)
  Why: Community activity centers can hold events that last several hours and lobbies are regularly frequented for extended periods of time but neither monitor movements of visitors. CCTV cameras may create privacy concerns and monetary restraints.

  Solution: Document instances of cross contact between visitors at various community centers and events.
 • Small business owners

  Why:
  High traffic areas, classrooms, troublesome attendance and data collection, and CCTV not suitable in some areas.

  Solution:
  Used to track student and teacher movements in classroom.

Installasjonsmuligheter

Limt til veggen

Stående på en overflate

Brinno-kameraer er ikke bare et verktøy for kontaktsporing. Tidsforkortet film kan gi deg mye mer! Brinnos kameraer med tidsforkortelse vil være din smittevernpartner i disse vanskelige tider. Kameraet vil beskytte både din og ditt lokalsamfunns helse. Brinno-kameraer for tidsforkortelse har helt fra starten av blitt anvendt på en rekke måter: til dokumentering av arkitekt- og ingeniørarbeid, kunstneriske skaperverk, akademisk forskning, miljøvern, historisk restaurering, trafikkovervåkning osv. Det finnes et stort utvalg applikasjoner for tidsforkortet film du kan utforske!

Akademiske

Hvis du jobber i den akademiske verden, kan Brinnos tidsforkortende kamera brukes som et forskningsverktøy for langvarig observasjon eller prosessdokumentasjon.

Konstruksjon

Hvis du jobber i byggindustrien eller på andre arbeidsintensive felter, kan tidsforkortet film brukes som arbeidsdokumentasjon.

Små bedrifter

Hvis du eier en liten bedrift, kan tidsforkortet film brukes til å belyse din kreativitet og hvor unikt ditt produkt eller din tjeneste er. Videoer kan deles med kunder og/eller brukes i digital markedsføring.

Egenskaper

Enkel installasjon
Ta opp intervall
Filmplan
Lang batteritid
 • clamp

  Veggklips

  pad

  RENGJØRINGSKLOSSER

  tape

  MONTERINGSTAPE

  sticker

  KLISTREMERKE

  transport

  KAMERAFESTE

  mirror

  SPEIL

 • box1

  TLC2020

  box2

  USB-C-KABEL

  box3

  LINSEDEKSEL

  box4

  4 AA-BATTERIER

  MICROSD-KORT

  SKRUJERN

  BRUKERMANUAL

  ADAPTER FOR BATTERIDEKSEL